Budowa biogazowni w Gorzesławiu

Otrzymaliśmy zlecenie na zaprojektowanie i wykonanie placu manewrowego o powierzchni 700 m2 z nawierzchni betonowej zbrojonej włóknem kopolimerowym na terenie nowo powstającej instalacji do produkcji biogazu.

Obszar działania