Budowa drogi w Gorzowie Wielkopolskim

Otrzymaliśmy zlecenie na budowę drogi wewnętrznej z trylinki o powierzchni 1200 m2. Dodatkowo mamy do wykonania kanalizację deszczową wraz z usunięciem kolizji z linią zasilającą.

Obszar działania