Budowa silosów w Gosławicach

Podpisaliśmy umowę na wykonanie dwóch silosów przejazdowych na sianokiszonkę montowanych z płyt prefabrykowanych wraz z żelbetową płytą denną o powierzchni 600 m2 oraz zbiornikiem na odcieki.

Obszar działania