Budowa skateparku w Gościnie

Podpisaliśmy umowę na wykonanie płyty betonowej o powierzchni 800 m2 pod nowo budowany skatepark. Z uwagi na charakter obiektu zamiast typowewgo zbrojenia rozproszonego typu Dramix zamierzamy zastosować włókna kopolimerowe.

Obszar działania