Budowa stacji 110/15 kV w Kostrzynie nad Odrą

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie stacji energetycznej 110/15 KV w Kostrzynie nad Odrą. W ramach zadania mamy do wykonania kompletny budynek stacyjny, stanowisko transformatora, konstrukcje wsporcze pod aparaturę, bramki liniowe, odwodnienie oraz drogi i ogrodzenie wraz z oświetleniem terenu. Z uwagi na niekorzystne warunki geologiczne grunt pod całą stacją zostanie wymieniony. Dodatkowo cały teren zostanie podniesiony poprzez budowę nasypu kontrolowanego. Podniesienie terenu ma przeciwdziałać zalewaniu stacji z uwagi na bliskość rzeki Warty.

Obszar działania