Budowa stacji elektroenergetycznej 110/30 kV obsługującej FW w Gawłowicach

Podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej budowy stacji elektroenergetycznej 110/30 kV obsługującej farmę wiatrową w Gawłowicach.

W ramach zadania mamy do zbudowania dwa stanowiska transformatorów, odwodnienie, kanały kablowe, fundament pod budynek kontenerowy oraz drogi i ogrodzenia. Z uwagi na zalewanie terenu przez wody opadowe do wykonania mamy podniesienie całego terenu poprzez budowę nasypu kontrolowanego.

Obszar działania