Budowa stacji elektroenergetycznej GPO 110/20 kV Lubiechnia Wielka

Otrzymaliśmy zlecenie na budowę stacji energetycznej dla nowo powstającej farmy wiatrowej w Rzepinie. W zakresie naszych prac wchodzi budowa budynku stacyjnego, stanowisk transformatorów i konstrukcji wsporczych pod aparaturę 110 kV. Dodatkowo mamy do wykonania sieci wod.-kan., drogi oraz zagospodarowanie terenu.

Obszar działania