Budowa stacji transformatorowej w Kamionce

Otrzymaliśmy zlecenie na budowę stacji transformatorowej 110/10 kV dla powstającej farmy wiatrowej.

Obszar działania