Budowa stacji transformatorowej w Krzęcinie

Otrzymaliśmy zlecenie na budowę stacji transformatorowej 110/30 kV dla rozbudowywanej farmy wiatrowej.

Obszar działania