Budowa stanowiska transformatora mocy w Kostrzynie nad Odrą

Otrzymaliśmy zamówienie na budowę kompletnego stanowiska transformatora mocy 110/15 kV na terenie istniejącej fabryki. Montaż nowego transformatora stanowi II etap budowy rozdzielni i jest związany z rozbudową fabryki a co za tym idzie znacznie większym zapotrzebowaniem całego zakładu na moc. Dodatkowo w ramach zadania mamy do wykonania prace pomocnicze związane z postawieniem budynku kompensacji mocy.

Obszar działania