Budowa wytwórni betonu w Gorzowie Wielkopolskim

Podpisaliśmy umowę na wykonanie nowego węzła betoniarskiego. Oprócz budowy budynku socjalno-biurowego w zakresie naszych zadań należy także wykonanie ciągów technologicznych, osadników sedymentacyjnych, recyklingu, zbiornika retencyjnego oraz zewnętrznych sieci sanitarnych.

Obszar działania