Kontakt

WERTA Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 28
70-843 Szczecin

tel. +48-91-469 30 23
fax +48-91-469 30 24
e-mail: biuro@werta.pl

NIP 955-222-61-32
REGON 320492219
Numer KRS 0000303546

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 50.000,00 zł