Modrnizacja stacji GPZ w Zielonej Górze

Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie kompleksowych robót budowlanych przy modernizacji stacji GPZ w Zielonej Górze. W ramach zadania mamy do wykonania nowy budynek stacyjny, stanowiska transformatorów, konstrukcje wsporcze, bramki liniowe, maszt odgromowy, instalacje uziemiające, odwodnienie oraz drogi i ogrodzenia.

Obszar działania