Odprowadzenie wody w Pelplinie

Otrzymaliśmy zlecenie na kompleksowe wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu nowo budowanej stacji energetycznej 400(220)/110 kV Pelplin do rzeki Węgiermucy. Oprócz wykonania kanalizacji o średnicy 315 mm i długości 900 metrów do naszych zadań będzie należało również umocnienie koryta rzeki w miejscu włączenia się kanału do cieku wodnego.

Obszar działania