Przebudowa pomostów żelbetowych w Zielonej Górze

Podpisaliśmy umowę na rozbiórkę istniejących oraz budowę nowych pomostów komunikacyjnych dla pieszych. Istniejące pomosty stanowiące dojście do lokali użytkowych groziły zawaleniem stanowiąc zagrożenie dla przechodniów.

Obszar działania