Przebudowa rozdzielni 110 kV w Nowogrodzie Bobrzańskim

Podpisaliśmy umowę na przebudowę istniejącej rozdzielni w Nowogrodzie Bobrzańskim. Do wykonania mamy dwa stanowiska transformatorów, konstrukcje wsporcze pod aparaturę, maszt odgromowy, odwodnienie oraz drogi i ogrodzenie.

Obszar działania