Przebudowa rozdzielni 110 kV w GPZ Sulechów

Podpisaliśmy umowę na wykonanie prac budowlanych na terenie istniejącego GPZ-u w Sulechowie. W ramach zadania mamy do wykonania nowe stanowisko transformatora, bramkę liniową oraz konstrukcje pod aparaturę SN i WN.

Obszar działania