Przebudowa stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV w Warszawie

Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie konstrukcji żelbetowej wraz z izolacjami nowo powstających budynków A i B. Budowa nowych obiektów związana jest z przystosowaniem istniejącej stacji do nowych warunków pracy polegających na wykonaniu rozdzielni 220 kV w technice kompaktowej (GIS).

Obszar działania