Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim

Podpisaliśmy umowę na wykonanie dwóch zadań na terenie istniejącej sortowni odpadów. W zakresie umowy mamy do wykonania przebudowę wiaty do kompostowania o powierzchni 5100 m2. Drugim zadaniem jest wykonanie drogi o nawierzchni betonowej mającej 500 m2 powierzchni oraz remont kanałów odciekowo – wentylacyjnych. Modernizacja zakładu związana jest z jego dostosowaniem do rygorystycznych norm unijnych dotyczących ochrony środowiska.

Obszar działania