Rozbudowa i przebudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli

Podpisanie umowy na wykonanie kilku obiektów na terenie modernizowanej oczyszczalni ścieków. Na uwagę zasługuje budowa dwóch przepompowni wykonywanych metodą studni zapuszczanych.

Obszar działania