Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grąbkowie

Podpisanie umowy na budowę zbiornika MBR oraz budynku dmuchaw na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków.

Obszar działania