Wykonanie budynku rozdzielni elektrycznej 110/6 kV w Policach

Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie budynku rozdzielni elektrycznej dla potrzeb elektrociepłowni w Policach. Planowana inwestycja jest częścią budowy instalacji odsiarczania spalin w elektrociepłowni. W zakres naszych prac wchodzi kompleksowe wykonanie budynku o powierzchni 400 m2 wraz z instalacjami.

Obszar działania